De 3 Grootste Problemen Waar Ondernemers Mee Worstelen

Na jaren zelf business coaching te volgen, verschillende ondernemingen uit de grond te stampen en een uitgebreide mentoring hierover met experten, dacht ik dat ik het allemaal wel wist: wat zijn de grootste problemen waar ondernemers mee worstelen. Niets bleek echter minder waar te zijn. 

Ik kwam het eindelijk écht te weten, waar ondernemers mee zitten en deel het in deze blog met plezier met jullie.

More...

Vraag het eens aan hen zelf

Het werd me steeds duidelijker dat mensen niet enthousiast werden van mijn pitch. Eens ik duidelijk uitlegde wat het precies inhield, kwam dat enthousiasme wel naar boven. Iets klopte dus niet. Hoog tijd om het eens anders aan te pakken dan anders. En dat werd dus een korte bevraging.

Als doelgroep koos ik een vrij nauwe doelgroep: ondernemende vrouwen (in spé) die er ofwel alleen voor staan ofwel het gevoel hebben er alleen voor te staan. Zonder support system en zonder hulp. Ik stelde hen een paar vragen om eindelijk duidelijk te krijgen wat er nu precies wél speelde. Hoe ik dat deed, kan je hier in geuren en kleuren nalezen. Dat je er waardevolle input uit haalt, kan je hier verder lezen.

Ondertussen is gebleken dat ook ondernemers die het niet alleen moeten doen met deze problemen worstelen. Dubbel waardevol dus, die kleine bevraging.

De grootste schrik waar ondernemers mee zitten.

Op de vraag waar ze schrik van hebben in hun ondernemersavontuur, is heel duidelijk dat wie daar de winnaar is: financiën. Ga ik wel tijdig mijn facturen kunnen betalen? Kan ik mezelf wel een loon uitkeren? Ga ik niet failliet gaan?

Daarnaast is vooral het kunnen aantrekken van (voldoende) klanten een super belangrijk topic, gevolgd door falen in het opleveren van klanten en gezondheid. 

Bij het lezen van de antwoorden voor ze een categorie kregen, viel sterk op dat in belangrijke mate de onrust rond financiën en aantal klanten ook werd beïnvloed door niet zeker zijn of er wel genoeg klanten zijn voor hun producten. Niet onbelangrijk omdat dit rechtstreeks te maken heeft met de fundamenten van een bedrijf: wat bied ik aan wie aan om welke reden? 

De grootste issues waar ondernemers tegen aanlopen

Het zal je niet verbazen dat ook op de vraag naar de grootste issues waar ondernemers tegen aanlopen, de grote topics in dezelfde lijn liggen als het stuk waar ze schrik voor hebben.

Financiën en het aantal klanten nemen samen meer dan 2/3e van de antwoorden voor hun rekening, gevolgd door moeilijk keuzes kunnen maken en tijdsgebrek. 

Bij het doornemen van de antwoorden was ook hier duidelijk dat behoorlijk wat ondernemers vastlopen in het structuur aanbrengen in hun ondernemen (wat doe ik wanneer met welke prioriteit) en dat ze het vaak moeilijk hebben met de vele beslissingen die genomen moeten worden. 

De grootste frustraties waar ondernemers mee zitten

Bij de dagelijkse frustraties is het beeld iets breder, wat ook logisch is: dit gaat echt over het operationele, dagelijks uitvoeren van de bedrijfsvoering.

Toch kaapt ook hier de financiën, samen met het aantrekken van voldoende klanten bijna een kwart van de antwoorden weg. Gevolgd door de dagtaak een organisatie en kort daarop een  gebrek aan tijd. 

In de geboden antwoorden is heel duidelijk te lezen hoe ze graag zich willen focussen op andere taken doorheen de dag. Als oorzaken geven ze gebrek aan financiën, geen zicht op prioriteiten of een gebrek aan zicht op wat ze eigenlijk wel willen doen, net als de categorie "missie en passie'. 

De hartewens van ondernemers

De hartewens van de respondenten heeft in grote mate te maken met stabielere financiën, meer klanten en andere taken, samen goed voor zowat 75% van de antwoorden. 

Opmerkelijk is hier dat "andere taken" en "tijd" opnieuw heel sterk te maken hebben met een gebrek aan focus, richting en passie/missie.

Conclusie

Uit deze bescheiden cijfers en uit de strategiesessies die ik ondertussen al heb mogen voeren met ondernemers naar aanleiding hiervan, is heel sterk naar boven gekomen dat deze ondernemers nood hebben aan:

  1. Financiële voorspelbaarheid
  2. Zicht op een constanste instroom van klanten
  3. Inzicht in hun eigen missie / doel in het ondernemen 

Daarnaast bleek tijdens de gesprekken daar dat er ook een nood is aan een kapstok waardoor ondernemen minder chaotisch wordt.

Het is mijn ervaring dat alle 4 deze punten met elkaar onlosmakelijk verbonden zijn. 

Niet alleen voor mijn doelgroep

Dat deze topics niet alleen voor mijn doelgroep van toepassing is, is de laatste weken duidelijk gebleken. Ik sprak ondertussen verschillende ondernemers die strikt genomen niet in het plaatje passen.

 En toch voelen ze zich enorm aangesproken wanneer ik over de 3 grootste problemen spreek en hoe je ze kan oplossen.

Op zich ook heel logisch. Iedere ondernemer wil onafhankelijk zijn, en dat start bij het financiële luik, wat onlosmakelijk verbonden is met klanten systematisch te kunnen aantrekken. Heel vaak zijn ze ook ondernemer geworden vanuit een passie of overtuiging.

De meerwaarde van de enquête

De meerwaarde van deze enquête werd duidelijk tijdens de strategiesessies. Die bleken ondertussen zo waardevol dat vanaf nu vast op de agenda staan.

Het is duidelijk dat het veel plussen heeft voor diegene die de enquête uitstuurt: het gaf een duidelijk zicht op de 3 grootste problemen waar ondernemers mee zitten. Vooral is nu duidelijk waarin ik ze het hardst mee vooruit kan helpen.

Het fijne is dat het ook een meerwaarde had voor de deelnemers van de strategiesessies. Door die vragen te stellen, zijn ze een aantal dingen in vraag beginnen stellen en kregen ze antwoorden op vragen waar ze al een heel tijd mee zaten. 

Dankjewel

Nogmaals een heel erg dankjewel aan iedereen die de enquête invulde en al deelnam aan de strategiesessies. 

Ik onthou vooral dat ik jullie kan verderhelpen met topics waar ik zelf al de nodige watertjes heb in doorzwommen. Zeker wat het creëren van financiële rust, het aantrekken van voldoende klanten en invullen van jouw ondernemersdoel. 

Het is niet toevallig dat het net die 3 thema's zijn waar ik zelf jaren mee geworsteld heb en heel regelmatig mensen "off the record" mee hielp. 

Worstel je vandaag met die financiële rust, het aantrekken van meer (juiste) klanten of jouw doel in ondernemen?

Aarzel dan niet om jouw gratis en vrijblijvende strategiesessie te boeken.